Responsabilitat Social

 

Amb el compromís de tots

 

Plenament conscients de la relació que existeix entre l’entorn natural i social en el que vivim, i les activitats que duem a terme, adquirim el compromís de cuidar del valor intrínsec del territori de la Val d’Aran i de les seves realitats.

Línies d’actuació i mesures concretes:

1. La RSC com a element impulsor

Amb l’objectiu d’harmonitzar totes les proves que estem desenvolupant a l’entorn natural i urbà, en relació als valors de RSC, ens imposem el desenvolupament de pràctiques responsables per tal de constituir un motor significatiu de la nostra competitivitat i d’una economia més productiva, sostenible i integradora a nivell local.

2. Governança participativa i transparència

Busquem maximitzar la creació de valor compartit entre totes les parts interessades en el projecte. Creiem fermament que l’aplicació dels criteris i valors de la RSC, en col·laboració efectiva amb els grups d’interès, contribueix a generar i reforçar l’impacte positiu. I, al mateix temps, contribueix a identificar, prevenir i eliminar els impactes negatius i crear més valor no només per la nostra pròpia organització, sinó també per aquells grups d’interès involucrats amb la nostra activitat i la població local.

3. Gestió responsable dels recursos

Conscients del nostre paper com promotors d’activitats de gran afluència de públic, ens recolzem en l’assoliment d’un desenvolupament humà, econòmic, i mediambiental sostingut en el temps per al territori que l’integra.

Creiem en una evolució justa i responsable cap a una economia més competitiva, que doni lloc a un desenvolupament sostenible i aconsegueixi el progrés social en zones rurals com la Val d’Aran.

 

4. Inversió socialment responsable

Ens comprometem a augmentar la igualtat d’oportunitats a través de la promoció d’activitats paritàries com a element de cohesió social que ajuda a reduir la bretxa de participació entre homes i dones.

Val d’Aran by UTMB® és un element d’atracció de la inversió a llarg termini, i incentiva un creixement responsable i sostenible. Estem orientats a promoure el desenvolupament sostenible del territori, tant des d’un punt de vista econòmic, social i ambiental. Involucrem a les administracions públiques en el procés.

5. Consum responsable

El consum responsable implica fer un consum conscient i crític, que es demostra, tant a l’hora de comprar un producte o contractar un servei, fent servir eficientment els recursos dels que es disposa.

Com a organització, ens basem en dues màximes, que són consumir menys i que el que consumim sigui el més sostenible i solidari possible. A més, introduïm mesures per a sensibilitzar, conscienciar i fer partícips a tots els participants en la presa de decisions, el que contribuirà a integrar aquestes pràctiques com a responsabilitat individual i a la promoció d’un territori sostenible, ecològic i solidari.

6. Respecte al medi ambient

El respecte al medi ambient és un requisit indispensable per la nostra organització amb vocació sostenible, ja que ha de conciliar la cura de l’entorn amb el desenvolupament de proves esportives al medi natural.

En aquesta línia d’actuació s’inclouran mesures dirigides a fomentar el respecte per l’entorn mitjançant la posada en funcionament d’actuacions referents al control i consum responsable de recursos naturals, la minimització de l’impacte ambiental, o l’impuls de les tecnologies netes, entre d’altres.

7. Coordinació i participació

En aquesta línia d’actuació pretenem articular mecanismes de coordinació entre les diferents administracions públiques , tant a nivell autonòmic com local, amb l’objectiu de promoure els principis i criteris de la RSC, així com fomentar l’intercanvi d’experiències amb participants d’altres països.

El compromís assumit voluntàriament amb les parts interessades serà la base del compliment de les expectatives que genera l’organització.